Biroul Notarial Natașa Laura Cucu asigură toată gama de servicii notariale prevăzute de lege și are colaborări cu toate instituțiile administrative, bancare și juridice din Drobeta Turnu Severin, în special, dar și de oriunde din România, în funcție de necesitățile clienților.
Programul de lucru este de luni până vineri între orele 09:00 și 17:00, cu posibilitate de extindere în funcție de programare. De asemenea, pentru urgențe, în limita posibilităților și cu programare prealabilă, se pot asigura servicii notariale și în weekend. Consultanța juridică notarială prin telefon sau e-mail este gratuită.

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice și juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.
Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public și are statutul unei funcții autonome.
Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul și semnătura acestuia, este de autoritate publică și are forța probantă prevăzută de lege.
Activitatea notarială se înfăptuiește în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenența politică, de avere sau de origine socială.
(extras din Legea nr.36/1995)